A hivatalos ünnepségen a Himnusz eléneklése után az ’56-os áldozatok emlékműnél Szénássy Adél narrációjával olvasták fel a hagyományőrző emlékiratot az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium tanulói, a diákifjúság képviseletében: Cserni Márton, Orosz Tamás, Ernszt Nóra és Kovács Nóra. Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét pedig Ungi Cecília adta elő a nemzet színészeihez mérhető színvonalon. (Szőke Erzsébet tanárnő volt a műsor betanítója.)

A Sötétkapunál tartott ünnepi beszédben dr. Négyesi Lajos, ezredes, hadtörténész a forradalom kitörésétől lelkileg felszabadulókról, illetve az elnyomó szovjethatalomtól már nem félő, de az esztergomi tüntetőkben (osztály)ellenséget látó katonai parancsnok motivációjáról szólt, így mutatva be a sortűz sötét napjának 1956. október 26-nak történéseit.

„Déltájban kanyarodott be a három busz a főiskola előtt és haladt a Sötétkapu fele. Egy teherautó, rajta nemzeti színű karszalagos munkaszolgálatos katonákkal megelőzte a buszokat és megállt a Sötétkapu bejáratától jobbra. Ekkor érkezett meg a fiatalokkal az első busz, tetején egy nemzeti színű lyukas zászlót lengető férfival. A buszvezető az utasok bíztatására áthajtott az alagúton és balra fordulva megállt. (…) Mecséri ezredes parancsának értelmében kézifegyverekkel lőni kezdték a tömeget, habár a tömegben fegyveresek nem voltak. Elsőként lőtték le a zászlót lengető férfit. Az épület előtt álló harckocsi parancsnoka Juhász József tüzet vezényelt. A lövés bizonyára gellert kapott az alagút falától és becsapódott a busz hátsó részébe. A buszsofőr kiugrott és menekült, nyomában mindenki aki tudott. A tüzelés folytatódott, többen elestek vagy megsebesültek az alagútban is.”

A megemlékezéseket követően Klimentné Ferenczy Andrea, nagytiszteletű lelkész asszony, Ágoston Csaba, nagytiszteletű lelkész úr és dr. Harmai Gábor, főtisztelendő plébános úr mondott imát.

Ezután a város polgári közössége Mindszenty József (Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros) szobránál is elhelyezte az emlékezés virágait és mécseseket gyújtott. Bánhidy László alpolgármester és Völner Pál, a körzet országgyűlési képviselője, az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára emlékezett a forradalomra és a szabadságharc mártírjaira a hagyományok szerint.