30 km/h-s zóna lett kialakítva a Wesselényi – Székely – Damjanich utcák által határolt területen. 18 utcában 145 darab közvilágítási lámpa karbantartása történt meg az elmúlt években, hogy javuljon a közlekedésbiztonság. A Wesselényi utcai játszótér felújítása mellett műfüves labdarúgó pálya épült az Arany János Iskola udvarán.

A közösségi ház és a kertvárosi kirendeltség felújítására is sor került a városrészben. A részönkormányzat határozatban javaslatot tett közlekedéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére, így forgalombiztonsági tükrök kihelyezésére több kereszteződésnél. A kopott útburkolati jelek fel- és újrafestését is kérték a Kertváros teljes területén. A Palatinus tónál pedig a parkolóhelyek felfestésére tettek javaslatot és egy a fürdőhely megközelítését előrejelző tábla kihelyezését a kertvárosi körforgalomhoz. A Damjanich út felől pedig utcanév-táblák létesítését kérték a keresztutcákhoz, melyek útbaigazításként szolgálhatnak a jövőben. A vasútállomáshoz, a körforgalomhoz és más forgalmas csomópontokhoz pedig város(rész)térképek létesítésére tettek javaslatot. A részönkormányzat ülésén szó esett egyebek mellett még a Kolozsvári utcában elkészült forgalomlassító fekvőrendőrről és a „Szerviz” út csapadékelvezetőjének zárt rendszerűvé alakításáról a leendő kerékpárút kialakítása kapcsán. (A főúttal párhuzamos szervízúton parkoló szigeteket is szeretnének létesíteni.) Négy újabb buszvárót létesítenek a Grante Étteremnél, az Eperjes-Gárdonyi utcák sarkán, a Damjanich utcai Szervizútnál és a Kertvárosi buszfordulónál. A Damjanich utca villanyoszlopainak felmuskátlizása után újabb utcákban szeretnének dísznövényeket a kandelábereken.

Az „Esztergom-kertváros: legyen virágos!” néven egy mozgalom elindulását is bejelentették a Facebook-on, ahol a kátyúkat bárki bejelentheti fényképes, helymegjelölő formában. Jelenleg tervezés alatt van a Határ, a Sátorkői és a Kenyérmezői utak járdája és útszakasza, illetve az Eperjesi úton a jobboldali járdaszakasz folytatása.

Az önkormányzat felé egy másik határozatban végül azt is jelezték, hogy a kertvárosi temetői ravatalozó belső felújítása legyen megrendelve, ahogy egy előtető kivitelezése is a komfort javítása érdekében. Az ülésen megtudhatták a tagok, hogy a Szalézi lakótelep közössége a részvárosrész központban zöldfelületeket terveztet. Az ülés után Tóth Tamás képviselő megtekintette azokat a - Felvidékről - eltévelyedett méhcsaládokat, melyek odvas fákba költöztek be a lakótelep közelében. A hivatal szakemberekkel vizsgáltatta meg a befogásukat.