II. Építési előírások:

„1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (2) bekezdése,

2. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelete,

3. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet – megtartásával az illeszkedés szabályai szerint lehet.”

A versenytárgyalásra jelentkezni a pályázati kiírásban szereplő feltételekkel, 2019. IX. 6-án 11:00 óráig lehet. A pályázati kiírás letölthető a www.esztergom.hu pályázatok fülön.

 

III. Érdeklődni:

- telefonon: 33/542-053 vagy 33/542-048

- személyesen: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. I. em. 114. (Vagyongazdálkodási Csoport)

 

Mellékletek:

1. számú  a versenytárgyalás kiírása

2. számú  -  regisztrációs lap

3. számú  -  nyilatkozat tartozás mentességről

4. számú  átláthatósági nyilatkozat