Sor-szám

Helyrajzi szám, cím

Megnevezés

Az ingatlan területe (m2)

Induló ár (bruttó)

Ajánlati biztosíték összeg

1

19781

Esztergom, Bajcsy Zs. út. 24.

986 m2

55.900.000Ft

5.590.000 Ft

 

Licitlépcső: 500.000 Ft

 

Az ajánlati biztosítékot forintban Esztergom Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403648-49564948-53491232 számú számlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb a versenytárgyalás kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a „19781 hrsz. ajánlati biztosíték” megnevezés kerüljön beírásra. A versenytárgyaláson résztvevőknek a versenytárgyaláson be kell mutatni az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.

Az áfa meghatározása ingatlanonként, illetve a vevő személyének figyelembevételével a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni, az alábbi részletezés alapján:

- Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetén bánatpénz lesz a szerződés aláírásáig, mely a pályázó visszalépése esetén nem jár vissza.

- A bánatpénz a szerződés aláírásától foglalóvá válik.

- A fennmaradó vételár megfizetésének kötelezettsége az adásvételi szerződés aláírástól számított legkésőbb 15 naptári nap.

- A vételáron felül a vételár 20%-a bánatpénzként, bankgaranciával biztosítva az Önkormányzat részére megfizetésre kell hogy kerüljön amennyiben 4 éven belül nem szerez használatbavételi engedélyt az ingatlanra, a vételi ajánlathoz kötelezően mellékelt üzleti tervben megjelölt funkcióra.

 

A pályázatot és a mellékleteket személyesen kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának helye: Strigonium Zrt. Ingatlangazdálkodási Osztály

 (2500 Esztergom, Pór A. tér 1. tel:06-33-555-786, 06/30-395-9101 )

 

A pályázati regisztrációs lapokat munkaidőben lehet átvenni.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 08. hétfő 11:00 óra

 

A versenytárgyalás ideje előreláthatólag:

2019. július 11. csütörtök (A regisztrációs lapot benyújtó pályázók a pontos időpontról külön értesítést kapnak.)

Helye: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal (Városháza), Gadányi terem

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. I. emelet