Az emlékkonferencián több előadás szólt a jeles orvos, kutató életéről, családjáról, munkásságáról, hitvallásáról, a civil életben betöltött, önként vállalt számos feladatáról, lokálpatriotizmusáról, hazaszeretetéről.

Romanek Etelka polgármester köszöntőjében többek között azt is megfogalmazta, hogy Leel-Őssy Lóránt egész életével példázta, hogy a gyógyítás egyszerre tudomány, művészet és hit kérdése, hiszen az igazi gyógyításhoz szükség van az élet mélyebb értelmének tiszteletére, melynek ő birtokában volt.

Az emlékkonferencián előadást tartott Dr. Nagy Zoltán professzor emeritus, Prokopp Mária professzor asszony és Dr. Osvai László főorvos, akik mindannyian Leel-Őssy Lóránt páratlanul gazdag életútját részletezték.

A megemlékezés második felében a jeles, esztergomi professzor Belvárosi temetőben lévő sírjánál mondott méltató beszédet Dr. Pátkai István, mely után elhelyezték a koszorúkat, virágokat a két kopjafás síremléknél.