Központi szám (33) 542-000
Polgármesteri titkárság (33) 542-005
Jegyzői titkárság (33) 542-069
   
Polgármesteri Kabinet (33) 542-084
kulturális és közművelődési ügyek, nemzetközi kapcsolatok (33) 542-097
kommunikációs ügyek, időpontkérés, nyilvánosság, média kapcsolattartás (33) 542-005
protokoll ügyek (33) 542-007
városi, hivatali rendezvényekkel kapcsolatos ügyek (33) 542-097
városstratégiai kérdések (33) 542-084
turisztikai ügyek (33) 542-062
   
Polgármesteri Kabinet- Magánjogi Csoport  
általános jogi tanácsadás (33) 542-058
   
Polgármesteri Kabinet- Pályázati Csoport  
pályázati ügyek (33) 542-094
   
Városfejlesztési Osztály - Vagyongazdálkodási Csoport  
lakásgazdálkodás (33) 542-076
nem lakáscélú helyiség gazdálkodás (33) 542-052
ipari park és mezőgazdasági terület gazdálkodás (33) 542-053
   
Városfejlesztési Osztály - Városüzemeltetési Csoport  
útberuházás és -fenntartás (33) 542-098
közműberuházás és – fenntartás, csapadékvíz elvezetés (33) 542-078
hulladékgazdálkodás, környezetvédelem (33) 542-070
közlekedés (behajtási engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások) (33) 542-098
zöldterület kezelés, utcabútorok, rágcsálóirtás (33) 542-072
közvilágítás, energetika (33) 542-078
köznevelési intézmények működtetése (33) 542-042
   
Főépítészi Kabinet  
településképi és településrendezési ügyek (33) 542-019
   
Hatósági Osztály - Építésügyi Hatóság  
építésügyi hatósági eljárások (33) 542-065
   
Hatósági Osztály - Általános Igazgatási Csoport  
hagyatéki ügyek,  (33) 542-038
anyakönyv, állampolgársági ügyek, házasság (33) 542-049
népességnyilvántartás, lakcímmel kapcsolatos igazolások (33) 542-093
állatvédelem, állattartás, talált tárgyak (33) 542-050
birtokvédelem, telepengedély és nyilvántartás (33) 542-050
kereskedelmi engedély, szálláshelyek nyilvántartása (33) 542-050
   
Hatósági Osztály - Önkormányzati Rendészeti Csoport  
közterület ellenőrzése, szabálysértések megszüntetése (33) 542-093
mezőőri szolgálat (33) 542-093
   
Hatósági Osztály – Közjóléti és Köznevelési Csoport  
nemzetiségi és közfoglalkoztatási ügyek (33) 542-075
köznevelés, sport, óvoda, gyermekétkeztetés (33) 542-017
orvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatattal kapcsolatos ügyek (33) 542-017
lakásfenntartási támogatás, települési támogatás, köztemetés (33) 542-022
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (33) 542-026
   
Pénzügyi Osztály -  Kincstári Csoport  
önkormányzati,hivatali,intézményi pénzügy-számvitellel kapcsolatos ügyek (33) 542-033
   
Pénzügyi Osztály -  Költségvetési Csoport  
önkormányzat, hivatal költségvetési előirányzattal, számlázással kapcsolatos ügyek  (33) 542-012
   
Pénzügyi Osztály -  Adóhatósági Csoport   
helyi adók nyilvántartásával, kezelésével, elszámolásokkal kapcsolatos ügyek (33) 542-018
   
Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség (33) 419-280
Pilisszentléleki Kirendeltség (33) 426-912
Dömösi Kirendeltség (33) 507-050