Gróf Péter régész, muzeológus ünnepi beszédében egyebek mellett arra hívta fel a megemlékezők figyelmét, hogy az orosz cár is kérte, hogy Ferenc József Habsburg uralkodó megkegyelmezzen a tábornokoknak, de az végül az irgalmatlanságáról elhíresült Haynaunak adta át a kegyelemről szóló döntés jogát. 

A tudós arról is beszélt, hogy a kivégzett tábornokok a magyar tábornoki kar 40 százalékát jelentették , de összesen 140 magyar honvédet, tisztet ítéltek halálra és hajtották végre ezt az ítéletet. Mellettük közel ezer honvédet és tisztet börtönöztek be, illetve több tízezer tisztet soroztak be közlegényként évekre a császári hadseregbe. 

Az ünnepség szép pillanata volt a koszorúzás, ahol nemcsak a hivatalos vezetés, de fiatalok, idősek, szülők és gyermekek is elhelyezték a tisztelet koszorúit, virágait. 

A megemlékezést követően adták át a Kegyeleti staféta díjait, melyet idén lány és fiú ágban is a Dobó Katalin Gimnázium csapata vehetett át.

A többi eredmény a következőképpen alakult:

Leányok 

2. Szent Erzsébet iskola,

3. Géza Fejedelem iskola,

4. Balassa iskola,

5. Bottyán iskola,

Fiúk 

2. Szent Erzsébet iskola,

3. Géza Fejedelem iskola,

4. Bottyán iskola,

5. Balassa iskola.