Kedvezményezett neve: Esztergom Város Önkormányzata

A projekt címe: Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I. és II. ütem

A támogatás összege: 300.034.144 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Esztergom Város Önkormányzata jelen pályázati projektjével az Esztergom-Kertváros városrészen található Sándor major (természetben Sátorkői út 4-6-8) szám alatt található 35 lakást tartalmazó szegregátum lakosainak nyújt rehabilitációs, társadalmi integrációs és helyi közösséget fejlesztő

szociális, egészségügyi, családsegítő, oktatást kiegészítő komplex programokat. A projekt akcióterületén a KSH 2001-es felmérése alapján 103 fő, 2015-ös számítások alapján 122 fő él. A projektben megvalósított tevékenységeknek köszönhetően a helyi lakosokat felkészítjük a változásokra, pénzügyi, álláskeresési tanácsadást nyújtunk, fokozzuk a helyi szociális jelenlétet, illetve számos közösségi programot szervezünk. A 3 házsor teljes körű rehabilitációja a járulékos költségekkel együtt meghaladja a megyei pénzügyi korlátot, ezért a fejlesztés költségeit az ingatlanok alapterülete alapján osztottuk fel. A TOP-4.3.1 – I. ütemű projektjében a Sátorkő u. 6 és Sátorkő u. 8 szám alatti ingatlanok korszerűsítése történik meg, a II. ütemben pedig a Sátorkő u. 4.

Tekintettel arra, hogy a projekttel érintett terület szegregátumnak minősül, így a TOP-5.2.1 költségvetése a beruházási projekt legalább 30%-át eléri, a számok a következőképpen alakulnak: I. ütem II. ütem ÖSSZESEN 180 000 000 Ft 120 034 144 Ft 300 034 144 Ft Fontos megjegyezni, hogy a két-két projekt futamideje, megvalósítási időtartama megegyezik egymással, így az ütemezés szerinti felosztás elsősorban csak a pályázati források korlátozott rendelkezésre állása miatt alakult ki, nem jelent ütemezésbeli különbséget. A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorciumvezető Esztergom Város Önkormányzata, konzorciumi tagként pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. került bevonásra. A projekttel párhuzamosan megvalósul a Sándor major rehabilitációja c. TOP-4.3.1-es projekt. Jelen projekt megvalósításának időtartama 2018.01.01 – 2022.08.30. közötti időszakba esik.

 

 

 

A projekt tervezett befejezése: 2022.08.30.

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00001 és 00002