Első pontként az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet tárgyalták a képviselők, amit néhány képviselői módosítással együtt 13 igen és 2 nem szavazattal fogadott el a testület. 

Második napirendi pontként a képviselő-testület megalakította az önkormányzati bizottságokat és az Esztergom-kertváros településrészi részönkormányzatát, amelyek tagjai letették esküjüket. 

Megalakultak az önkormányzati bizottságok és Esztergom-kertváros Településrészi Önkormányzata

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára állandó bizottságainak, valamint Esztergom-kertváros Településrészi Önkormányzata létszámát, és összetételét a következők szerint határozta meg: 

Pénzügyi és Jogi Bizottság 

Elnök: dr. Alberti Péter képviselő, Elnökhelyettes: Torma László képviselő, Tagjai: Kovács Tamás képviselő, Eck András képviselő, Tóthné Borbély Viola külső tag, Szentkirályi Ádám külső tag, Sasvári Viktor külső tag.

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság

Elnök: Tóth Tamás Béla képviselő, Elnökhelyettes: Bánhidy András képviselő, Tagjai: Eck András képviselő, Heckel Zoltán képviselő, Torma László képviselő, Tordainé Vida Katalin képviselő, Tőkei-Veszely Andrea külső tag, Varga Krisztián külső tag, dr. Hegedűs András külső tag, Szabó Judit külső tag, dr. Horváth István külső tag.

Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság

Elnök: Tordainé Vida Katalin képviselő, Elnökhelyettes: Simonné Cserép Krisztina képviselő, Tagjai: Bánhidy András képviselő, Kovács Tamás képviselő, Vargáné Drevenka Györgyi képviselő, Lévai Béla külső tag, Dr. Strofek Tamás külső tag, Dr. Kanász Gábor külső tag, Dr. Pák Péter külső tag.

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Elnök:     Heckel Zoltán képviselő, Elnökhelyettes: Kovács Tamás képviselő, Tagjai: Simonné Cserép Krisztina képviselő, Bádi Gábor képviselő, Kokas Sándor külső tag, Szerencsés Tamás külső tag, Szalma Lászlóné külső tag.

Közbeszerzési Bizottság

Elnök:    Eck András képviselő, Elnökhelyettes: dr. Alberti Péter képviselő, Tagjai: Torma László képviselő, Tordainé Vida Katalin képviselő, dr. Havasi Tamás külső tag, dr. Törös Judit külső tag, dr. Etter Ödön külső tag.

Esztergom-kertváros Településrészi Önkormányzata

Elnök:    Simonné Cserép Krisztina képviselő, Elnökhelyettes: Tóth Tamás Béla képviselő, Tagjai: Tordainé Vida Katalin képviselő, Kovács Tamás képviselő, Heckel Zoltán képviselő, Bánhidy András képviselő, Góman János külső tag, Góman János István külső tag, dr. Szerencsés Gergely István külső tag, Pataki Németh Norbert külső tag, Lőrinczy György külső tag.


Változó helyijárat-menetrend

A december közepétől üzemelő közös vasúti- és buszpályaudvar (Intermodális Csomópont, IMCS) szükséges változásoknak, valamint a felmerült lakossági észrevételeknek megfelelően a képviselő-testület módosította a helyijáratok menetrendjét. Hernádi Ádám polgármester hangsúlyozta, hogy a buszok menetrendjét a vasúti menetrendhez igazítják, és amennyiben további észrevételek érkeznek a most elfogadott menetrendekkel kapcsolatban, a képviselő-testület tárgyalni fogja azokat. A testület 14 igen, 1 tartózkodás mellett fogadta el a menetrend módosítást, amely 2019. december 15-től lép hatályba.

A menetrendmódosítás mellett új járat is üzemel majd, a 2-es járat a Vasútállomás és a Bánomi lakótelep között közlekedik december 15-től, 8.30-11.30 óra között és 17.30-20.30 óra között 60 percenként, 21.30-22.30 között 30 percenként, az 1-es és 11-es járatokat kiegészítve. A módosítások érintették több más járat menetrendjét és megállóhelyeit is.

A helyi járatokon kívül alábbi helyközi járatok érintik majd december 15-től az intermodális csomópontot: 

880 Budapest — Szentendre — Visegrád — Esztergom autóbusz-járatok. A vonal járatainak útvonala az új csomópontig meghosszabbításra kerül, így az autóbuszok innen indulnak és ide is érkeznek. Az autóbuszok az Intermodális Csomópont új bekötőútján közlekednek, így a Baross utca terhelését nem növelik.


2903 Esztergom — Dömös — Visegrád autóbusz-járatok: A vonal járatainak útvonala, hasonlóan a 880-as jelzésű járatokhoz az új csomópontig meghosszabbításra kerül, innen indulnak és ide is érkeznek. Az autóbuszok az Intermodális Csomópont új bekötőútján közlekednek, így a Baross utca terhelését nem növelik. A vonal 2019. december 15-től megszűnik, járatai a továbbiakban a 880-as autóbusz-vonalon kerülnek meghirdetésre.

8519 Esztergom — Dorog — Esztergom és 8529 Esztergom — Dorog autóbuszjáratok. A 8519-es vonal Esztergomot köti össze Doroggal, két irányban közlekedve. A vonal járatai kerülő úton közlekedve érintik az intermodális csomópontot: eredeti útvonal — Erzsébet királyné u. — Baross G. u. — Esztergom, vasútállomás (intermodális csomópont) — intermodális csomópont bekötő út — 6os kilométerkő — eredeti útvonal. A 8529-es vonal Esztergomot köti össze a kertvárossal. A vonal járatai kerülő úton közlekedve érintik az intermodális csomópontot: eredeti útvonal — Erzsébet királyné u. — Baross G. u. - Esztergom, vasútállomás (intermodális csomópont) - intermodális csomópont bekötő út — 6-os kilométerkő — eredeti útvonal.


8503 Esztergom — Pilisszentlélek — Dobogókő járat. A járatok a (Bánomi ltp.) — Esztergom, autóbusz-állomás Esztergom, Baross G. u. Esztergom, vasútállomás (intermodális csomópont) Esztergom, Baross G. u. Pilisszentlélek — (Dobogókő) módosított útvonalon közlekednek. Az autóbuszok — az önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján — az Áchim utca érintése nélkül közlekednek, így a vasútállomásra a Baross utcán térnek be. 

Közmeghallgatást tart a képviselőtestület decemberben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, 1 tartózkodó szavazattal úgy döntött, hogy 2019. december 16. napján (hétfőn) 17.00 órakor közmeghallgatást tart a volt Vármegyeháza dísztermében. A képviselő-testület ezt követően ugyanilyen szavazati aránnyal döntött a településrendezési eszközök elfogadása és egyes építésüggyel összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról.

Teljes egészében önkormányzati tulajdonba került a Széchenyi tér 14. (Kapcsolatok Háza)

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi tér 14. szám alatti, műemléki védettségű, 2/3-ad részben állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét biztosító megállapodás aláírásához szükséges, Magyar Állammal szemben fennálló tartozását (8.831.359,- Ft tőketartozás + kamat) kiegyenlíti, egyben felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szerződés aláírására. 

Strigonium Zrt. 

A képviselők utolsó napirendi pontként döntöttek a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának díjazásáról, valamint módosították a társaság Alapító Okiratát. 
A módosítással jelentősen bővült a vezérigazgató jogköre. Így a Zrt. kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek kinevezése, visszahívása és díjazása az ő jogosultsága lesz a jövőben.