Esztergom: Pályázatok

Pályázat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére: Esztergom 303 helyrajzi számú, természetben az Esztergom-Kertváros Damjanich útban található, 657 m2 nagyságú, épület és udvarként nyilvántartott ingatlan.
Esztergom Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága 2018. október 10-én döntött a Pályázat Internetes Médiumoknak 2018. felhívásról. A folytatásban megtekinthető az idei médiapályázati kiírás.
Esztergom Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A szociális ösztöndíjak célja a rászoruló, vagy alacsony (80.000,- illetve 120.000 Ft alatti) egy főre eső jövedelemmel rendelkező, felsőoktatási tanulmányaikat nappali képzésben folytató ("A" pályázat) vagy megkezdő ("B" pályázat)...