Esztergom: Pályázatok

Esztergom Város Önkormányzatának Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága 2018. október 10-én döntött a Pályázat Internetes Médiumoknak 2018. felhívásról. A folytatásban megtekinthető az idei médiapályázati kiírás.
Esztergom Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. A szociális ösztöndíjak célja a rászoruló, vagy alacsony (80.000,- illetve 120.000 Ft alatti) egy főre eső jövedelemmel rendelkező, felsőoktatási tanulmányaikat nappali képzésben folytató ("A" pályázat) vagy megkezdő ("B" pályázat)...
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére: Esztergom 20377/36 helyrajzi számú, természetben az Ipari parkban található 2 ha 1072 m2 nagyságú, kivett ipartelep területként nyilvántartott ingatlan.
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére: Esztergom 18174/6 helyrajzi számú, természetben az Ipari parkban található 7612 m2 nagyságú, kivett telephely területként nyilvántartott ingatlan.
Esztergom Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete alapján, az országosan védett az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetés szerinti jellege alapján lakóházként nyilvántartott, továbbá a helyi védelem alatt álló épületek, valamint a településképi szempontból meghatározó területen...